Leefcirkels natuurmethode

Natuurlessen voor het basisonderwijs

Ontwikkeld vanuit de visie van het kind


Leefcirkels is een lesmethode voor kinderen in het basisonderwijs.
Alles is op hun beleving in de wereld van nu afgestemd, het in de praktijk zien en beleven.   
Ervaren is leren voor later.


We beginnen dichtbij huis/school, de belevingwereld van het kind.
Tegelijk geeft Leefcirkels in een doorgaande lijn aandacht aan natuurkunde, biologie en in combinatie met Cedin in techniek.

       


Thematische opbouw

Leefcirkels bestaat uit thema’s die de samenhang van dingen laat zien. Alles is circulair en verbonden. Ook jij doet er toe in deze wereld en kunt bijdragen aan een duurzame wereld.
De lessen geven inzicht in biodiversiteit en eigen leefomgeving.
We beginnen in groep 1 en elke jaargang daarna bouwt aan de verdieping en het inzicht.Het programma is kerndoeldekkend volgens SLO.We sluiten aan bij de methode van school. Wij komen naar school of de leerkracht bezoekt met de kinderen ons centrum. Graag verzorgen wij ook de lessen in het gebied.
  

Onderzoekend leren

De rol van de begeleider/docent is bij het onderzoekend leren anders dan tijdens de meeste lessen. De docent heeft niet de rol van kennisbron maar vooral van procesbegeleider. De kinderen doorlopen het onderzoekend leerproces waarbij ze zelf afgewogen keuzes maken op zoek naar informatie om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

De docent waarborgt dit proces en naar gelang de ervaring van de groep hebben ze meer of minder begeleiding nodig. Onderzoekend leren is vaak vak overstijgend. Immers zijn de kinderen tijdens het onderzoekend leren altijd bezig met taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en een vorm van oriëntatie.

De Rode draad

Tijdens de lessen is het in de praktijk brengen van het geleerde het krachtigste instrument. Medewerkers van het life & Nature centrum verzorgen en begeleiden de lessen op school of in het centrum. Hierdoor waarborgen wij een goede kwaliteit van de lesinhoud.

  
Samenhang met andere vakken

Samenhang natuur en techniek. Deze vakken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.Samen met Cedin en RuG Groningen hebben we de koppeling naar techniek gemaakt.
Dit behoort tot de mogelijkheden om het aanbod te verbreden.