Leefcirkels Natuuronderwijs op pad met De Ottertracker.

Leefcirkelprojecten voor scholen.

Project matig
Duurzaamheid is een belangrijk begrip in onze huidige maatschappij. Om inzicht te geven wat deze term inhoud is door Life & Nature centrum          De RietNymf het Leefcirkel project ontwikkeld. Dit project is geschreven voor alle groepen van het basisonderwijs.

Het Abby de Otterpad. Kinderen van de onderbouw- midden en bovenbouw leren het Veenlandschap kennen aan de hand van Otter Abby die allerlei avonturen beleefd.


Middenbouw; De Imker en de bij.

De Imker neemt je mee op interactieve wijze in de leefwereld van de honingbij en de imker.

Kinderen maken een waskaars observeren wilde en honingbijen en doen mee aan een honingproeverijtje.

programma van 1,5 u In de Rietnymf en de bijenstal.


Zaden op reis; Er zijn veel verschillende soorten zaden. We leren over verspreiding en voortplanting. We maken zaadbommetjes. Een manier van zaden verspreiden die veel voordelen heeft.

Midden en bovenbouw;

Herbivoor , carnivoor en omnivoor.

Aan de hand van schedels en kaken kijken we naar hun functie en hoe kun je aan een kaak zien wat een dier eet.


Leefcirkels heeft als leerdoel;


· Bewustmaking van de leefomgeving.
· Inzicht en uitleg van biodiversiteit.
· Een duurzame ontwikkeling in de maatschappij.