Kennis maken met

Auke Kuiper en Ingrid Jansen.

In Paasloo zijn we begonnen met het bureau voor Natuur- en Milieueducatie De RietNymf. Van daaruit zijn we terecht gekomen in de Veenpolder. Hier hebben we in 2018 een voormalige basisschool gekocht en daar in ons Life & nature centrum gevestigd.

Een particulier initiatief dat een bijdrage levert aan Natuur- en Milieueducatie voor zowel kinderen als volwassenen.

Een bedrijf met een passie voor mensen en de natuur.

Een plaats waar natuurmensen elkaar ontmoeten en waar volwassenen en kinderen zich bewust kunnen worden, dat ook jij ertoe doet in de bijdrage naar een positief leefmilieu voor mens en dier.

Een plek waar je kunt starten om een bezoek te brengen aan Natuurpark De Rottige Meente.

Waar je individueel en met groepen terecht kunt voor overnachting met een leuke ervaring op gebied van Otters, kruiden, natuur en veel meer.

Ingrid Jansen

Natuurpedagoog

Herborist & FytotherapeutHoe meer ik mij verdiep in de wereld van de botanica, hoe meer ik mij verwonder over de kracht en schoonheid van de natuur.

Natuuronderwijs

Door de Leefcirkel natuurmethode, ontdekkend leren dat ik voor het basisonderwijs heb ontwikkeld, hebben wij onze kennis Meer dan 10 jaar doorgegeven aan kinderen. Scholen kwamen met de kinderen naar ons centrum of het buitengebied waar wij dan de natuurlessen verzorgden. Hier heb ik ook ontdekt hoe positief kinderen                 reageren op kruiden.


Bij ons centrum is een biologische kruidentuin waar iedereen in kan kijken en werken en leren. In het life & nature centrum geef ik uitleg over kruidengebruik en maak mijn eigen producten. In 2014 heb ik de opleiding kruidengeneeskunde afgerond. Toen ben ik ook gestart met mijn Praktijk voor kruidengeneeskunde en Fytotherapie . www.kruidenpraktijkderietnymf.nl

Een plaats waar ik volwassenen en kinderen kan begeleiden naar een fijne manier om steviger in het leven te staan.

Mijn passie zijn de medicinale kruiden.

In de kruidenpraktijk help ik volwassenen, jong volwassenen en kinderen. Het kruidengebruik voor kinderen koppel ik aan een goed opvoedondersteunings plan. Elk gedrag heeft zijn oorzaak en oorsprong. Hiermee hebben we goede resultaten bereikt.

Samenvattend, alles is circulair.

De dingen op aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Alles wat we doen of nalaten heeft een gevolg.

Ook jij doet ertoe ! Je kunt je eigen keuzes maken.

Ook jij bent een belangrijke schakel op de weg naar de wereld van morgen.


Auke Kuiper

Ecoloog

Life & Nature Specialist


Vanaf mijn jeugd ben ik al te vinden in het veld.

Bijzonder om de samenhang van planten, dieren en alles wat daar invloed op heeft te aanschouwen.

Ik vind het belangrijk dat dit behouden blijft. Natuur is niet alleen functioneel voor mensen maar heeft ook zijn eigen waarde.

Bij jonge mensen gaan de ogen open en met verbazing ontdekken ze wat er leeft in hun omgeving die heel dichtbij kan zijn.

Maar ook volwassenen raken door meer inzicht betrokken bij hun leefomgeving.

Verbazingwekkend wat je met ouder en kindervaringen in de natuur, bereiken kunt.

Ervaren is leren voor later.

Mijn passie, Otters.

Tijdens mijn vele uren in het veld heb ik een aantal keren met deze dieren oog in oog gestaan. Schitterend hoe ze zich in de natuur bewegen. Helaas vallen er nog veel slachtoffers. Soms worden er jonge otters gevonden waarvan de moeder is omgekomen. Daarvoor hebben we de otteropvang gebouwd zodat we deze dieren kunnen opvangen. Met als doel terug plaatsing in de natuur.

Naast mijn passie voor otters heeft de honingbij mijn interesse gewekt.

Bij de RietNymf heb ik een bijenstal ingericht waar ik graag als imker in werk.

Voor mij zijn bijen een belangrijke graadmeter om te zien hoe het ervoor staat met de natuur.