Waarom wij otters opvangen

In 2013 is de tijdelijke otteropvang in Oudega (gem Smallingerland) gesloten. Niet omdat de noodzaak voor verweesde en gewonde otters niet aanwezig is, maar omdat de verzorging erg arbeidsintensief is. Dat de noodzaak voor een opvang noodzakelijk is blijkt wel uit het verleden maar ook uit cijfers uit het buitenland (Duitsland en Engeland).

Hiervoor is in 2014 Stichting Otteropvang De RietNymf opgericht

Maart 2014

Positieve reactie van de Gemeente Weststellingwerf voor de plannen.

September 2014

Officiële oprichting Stichting Otteropvang De RietNymf.

September 2014
Aanvraag vergunning Flora en Fauna wet.

September 2014
Aanvraag subsidies.

2015

Bouw van de opvang.

25 mei 2016

Officiele opening

Otteropvang De RietNymf.

1 September. Afgifte ontheffing voor heel Nederland voor opvang en terugplaatsing van otters.Terugplaatsen otters

We plaatsen de opgevangen dieren terug in overleg, Bepaald wordt waar de dieren uitgezet kunnen worden ter bevordering van de gehele otterpopulatie in Nederland.


Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is primair het opvangen van verweesde en gewonde otters (Lutra lutra) om deze, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk weer terug te plaatsen in de vrije natuur.

Naast de opvang geven we voorlichting over de opvang en de otter in het algemeen.

Voor scholen b.o en v.o. & w.o. is er lesstof ontwikkeld over de otter.

Opvang van otters eist specifieke ervaring met deze moeilijk te houden diersoort. Medewerkers van de Stichting hebben deze specifieke ervaring.

Ondersteuning


Veterinaire begeleiding krijgen we van dierenarts Aline Noordam van Dierenkliniek Wolvega.

De op wildlife gespecialiseerde dierenarts Peter Klaver van Dierenkliniek Klaver4dieren biedt indien nodig aanvullende begeleiding. De heer Klaver heeft uitgebreide ervaring met de soort Lutra lutra.


Tijdens een trainingssessie in het Otterzenturm Hankensbuttel in Duitsland is ondersteuning aangeboden door Christian Hackenbroich. Hij doet veel werk voor het Otterzentrum.

Donaties en Giften en Gouden Ottervriend

Gouden Ottervriend     

Word Gouden Ottervriend. U of uw organisatie heeft een warm hart voor de otter en ondertsteund de otteropvang met een bedrag van € 500,00 of meer.

Klik op de gouden munt om te speuren naar onze Gouden Ottervrienden.

DonatiesZonder donaties is het niet mogelijk de otters op te vangen. Voor de bouw is subsidie aangevraagd bij de Gemeente Weststellingwerf en een Provinciale subsidie voor Leefbaarheidsprojecten “Fan Ûnderen Op”. Deze is inmiddels toegezegd.
Mocht u ook een bijdrage willen leveren voor de opvang van de otters dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@derietnymf.nl of download de donatie kaart en stuur deze op, uw bijdrage is zeer welkom.
Voor € 35,00 bent u donateur maar u mag natuurlijk ook meer doneren.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL16TRIO0197982085  t.n.v. Stichting Otteropvang de RietNymf.

Dit kan ook eenvoudig via onze 'Donatie Maken' pagina.

ANBI

Stichting Otteropvang de RietNymf is een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) Hierdoor kunnen we gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Ook kunt u, uw gift of donatie opgeven op uw aangifte inkomstenbelasting.