Projecten en lopende activiteiten

 • Leefcirkels Natuuronderwijs voor de basisschool.
 • O.B.S De Aventurijn
 • O.B.S De Lantscheene
 • O.B.S De Lamer.

De Veerkieker

 • Abby de Otterpad West & Oost-Stellingwerf

Erfgoededucatie De Veerkieker voor het basisonderwijs in Stellingwerf.


Advies;

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Inventarisatie otterpassages It Fryske Gea.

Otterknelpunt Lemsterweg gemeemte Weststellingwerf.

Otterknelpunt Huis ter Heide Provincie Drenthe.

Regie docent C.I.V.


In samenwerking met Staatsbosbeheer-Kuinderbos Ontwikkeling en organiseren Schoolreisjes en excursies.
 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten. outdoor activiteiten.
 • Stichting Wateropleidingen.
 • Samenwerking zorgboerderij Ruimzicht.
 • Samenwerking en ontwikkeling Hogeschool Van Hall Leeuwarden.
Cursussen Otter /Muskusrat. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting en rondleidingen op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O.
 • Natuur en milieueducatie basis/ speciaal Voorgezet onderwijs. mbo /hbo/ wo  
 • Natuur en Milieu Educatie op locatie.
 • Programma dementerende.
 • Specifieke programma"s voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Recreatieve NME in samenwerking met recreatie
 • Praktijk voor Kruidengeneeskunde.
 • Scholing en Kennis overdracht van kruiden en hun geschiedenis.

Natuur en milieu activiteiten voor jeugd en volwassenen. Presentaties en excursie.