Projecten en activiteiten

 • Ontwikkeling van natuureducatie programma's.

Ecologie

Vleermuizen inventarisatie

Ringslangen inventarisatie

Gierzwaluw inventarisatie • Ontwikkeling lesmateriaal NatuureducatieEcologisch advies

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie.

Inventarisatie otterpassages It Fryske Gea.

Otterknelpunt Lemsterweg gemeemte Weststellingwerf.

Otterknelpunt Huis ter Heide Provincie Drenthe.

Ontwikkeling en plaatsen otterholts otterholt.nl


Regie docent C.I.V.

Kruidencurussen basis en gevorderden.

Kruidenpraktijk www.kruidenpraktijkderietnymf.nl

Docent opvoedingsondersteuning

Lezingen natuur als 2e opvoeder


Educatie ondersteuning en les ontwikkeling voor o.a.

Natuurpark Leleystad

De Veerkieker Ooststellingwerf

It Fryske Gea

SBB  Kuinderbos


In samenwerking met Staatsbosbeheer-Kuinderbos Ontwikkeling en organiseren Schooleducatie kampen en excursies.

 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten. outdoor activiteiten.
 • Stichting Wateropleidingen.
 • Samenwerking zorgboerderij Ruimzicht.
 • Samenwerking en ontwikkeling lessen en materialen Hogeschool Van Hall Leeuwarden.
Cursussen voor waterschappen Otter /Mura. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O.Steenwijkerland
 • Natuur en milieueducatie basis/ speciaal Voorgezet onderwijs. mbo /hbo/ wo
 • Ontwikkeling; Natuur en Milieu Educatie op locatie.
 • Specifieke programma's voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • NME in samenwerking met recreatie.


 • Praktijk voor Kruidengeneeskunde.
 • Scholing en Kennis overdracht van kruiden en hun geschiedenis.
 • Jaarlijkse opleidingen Basis kruidenkennis en plantenkennis alternatieve geneeskunde vervolg opleiding kruidenkennis en toepassingen.
* facilitairen van kruidenstudie groepen.