Projecten en activiteiten

 • Ontwikkeling van natuureducatie programma's voor bedrijven

Ecologie opdrachten;

Vleermuizen inventarisatie

Gierzwaluw inventarisatie

 • Leefcirkels Natuuronderwijs voor de basisscholen van 2010 tot 2020
 • O.B.S De Aventurijn
 • O.B.S De Lantscheene
 • O.B.S De Lamer.

De Veerkieker

 • Abby de Otterpad West & Oost-Stellingwerf

Erfgoededucatie De Veerkieker voor het basisonderwijs in Stellingwerf.


Ecologisch advies;

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Inventarisatie otterpassages It Fryske Gea.

Otterknelpunt Lemsterweg gemeemte Weststellingwerf.

Otterknelpunt Huis ter Heide Provincie Drenthe.

Ontwikkeling en plaatsen otterholts otterholt.nlRegie docent C.I.V.

Kruidencurussen basis en gevorderden.

Kruidenpraktijk www.kruidenpraktijkderietnymf.nl


In samenwerking met Staatsbosbeheer-Kuinderbos Ontwikkeling en organiseren Schoolreizen en excursies.
 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten. outdoor activiteiten.
 • Stichting Wateropleidingen.
 • Samenwerking zorgboerderij Ruimzicht.
 • Samenwerking en ontwikkeling Hogeschool Van Hall Leeuwarden.
Cursussen Otter /Muskusrat. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting en rondleidingen op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O.
 • Natuur en milieueducatie basis/ speciaal Voorgezet onderwijs. mbo /hbo/ wo  
 • Ontwikkeling; Natuur en Milieu Educatie op locatie
 • Specifieke programma's voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Recreatieve NME in samenwerking met recreatie
 • Praktijk voor Kruidengeneeskunde.
 • Scholing en Kennis overdracht van kruiden en hun geschiedenis.

Natuur en milieu activiteiten voor jeugd en volwassenen. Presentaties en excursie.