Onderwijs

Natuurlessen Leefcirkels

Voor het basisonderwijs groepen 1 t/m 8 hebben wij natuurlessen ontwikkeld.
Leefcirkels.
Het programma dekt in 2 jaar tijd de kerndoelen volgens Leerlijn -Orientatie op jezelf en de wereld.

Natuur is overal !

Kinderen komen naar ons centrum met hun leerkracht.
Of wij komen naar de school of het buitengebied. In en rond de school maken we gebruik van de natuurlijke omgeving. Alle lessen hebben een vast patroon. Rode draad is het in de praktijk brengen van de geleerde items.

Wij werken volgens het onderzoekend leren. In overleg met het schoolteam proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methode binnen de school zodat deze goed geimplementeerd kunnen worden.Losse natuurlessen of projecten zijn ook mogelijk.

-Wat is duurzaamheid en biodiversiteit. (groep 5t/m 8)

-De Natuurgebieden en hun bewoners. (groep 3 T/M 8)

-De Otterlespakket .(voor groep 5 t/m 8)
-Het Bijenlespakket ( Groep 1 t/m 8)

- Kruiden en hun geschiedenis (groep 7-8)Voor nadere informatie nodigen wij u graag uit voor een introductie.

Leefcirkels Natuuronderwijs

Leefcirkelproject voor basisscholen.
Project matig
Duurzaamheid is een belangrijk begrip in onze huidige maatschappij. Om inzicht te geven wat deze term inhoud is door Life & Nature centrum De RietNymf het Leefcirkel project ontwikkeld. Dit project is geschreven voor alle groepen van het basisonderwijs.
Het Abby de Otterpad. Kinderen van de onderbouw leren het Veenlandschap kennen aan de hand van Otter Abby die allerlei avonturen beleefd. programma van 1,5 u In en om De Rietnymf.


Middenbouw; De Imker en de bij. De Imker neemt je mee op interactieve wijze in de leefwereld van de honingbij en de imker. Kinderen maken een waskaars observeren wilde en honingbijen en doen mee aan een honingproeverijtje. programma van 1,5 u In de Rietnymf en de bijenstal.

Zaden op reis; Er zijn veel verschillende soorten zaden. We leren over verspreiding en voortplanting. We maken zaadbommetjes. Een manier van zaden verspreiden die veel voordelen heeft.

Midden en bovenbouw;
Herbivoor , carnivoor en omnivoor. Aan de hand van schedels en kaken kijken we naar hun functie en hoe kun je aan een kaak zien wat een dier eet.

Leefcirkels heeft als leerdoel;
· Bewustmaking van de leefomgeving.
· Inzicht en uitleg van biodiversiteit.
· Een duurzame ontwikkeling in de maatschappij.
Leefcirkels werkt vanuit de kerndoelen S.L.O.


Voor vragen kunt u contact op nemen met de RietNymf.
info@derietnymf.nlDe natuur doet niets zonder doel. Aristoteles Griekse filosoof 384 v.C-322 v C.NATUUR ALS 2e OPVOEDER.

De RietNymf geeft ouderavonden over het nut van groen op de basisschool en binnen de kinderopvang.

Een compleet programma van 1,5 uur

  

   

Training ; In 't Groen

Wat is er leuker dan volwassenen en kinderen uitdagen en te betrekken bij activiteiten, waarbij de natuur voorop staat.
Inzicht geven in alles wat groeit en bloeit.

De natuur biedt een uitlaadklep, het geeft rust en zelfvertrouwen.  
Het geeft creatieve uitingsmogelijkheden.

· Hoe creëer ik mijn eigen groene omgeving?
· Hoe maak ik een inspirerende natuurlijk uitdaging met simpele en leuke materiale.n
· Hoe laat je kinderen zelf ervaren, ontdekken en beleven in een uitdagende toegangelijke "groene" speel-/leeromgevingVoor: Schoolleiding, kinderopvang, ouderverenigingen van scholen,
zorginstellingen, Zorgboerderijen, belangstellende jeugdgroepen, enz.…

Voor iedereen die opzoek is naar ideeën en materialen die aansluiten bij de natuurbeleving en het overbrengen hiervan.


De training richt zich tot iedereen die de eerste stappen zet in de natuur.
Van de deelnemers wordt geen voorkennis vereist.

Tijdens een aantal activiteiten maakt u kennis met planten, dieren, ecologie.
Landschappen en biodiversiteit, natuurkennis en natuurbeleving vullen elkaar aan, tijdens binnen en buiten activiteiten.
Op excursie in de nabije omgeving.

Onderwerpen die aanbod komen tijdens de training ;
Op pad met de Life & nature specialist of Natuurpedagoog en Herborist, voor allerlei belevingen en activiteiten.
Hierdoor wordt uw kennis vergroot voor de verschillende kanten van de natuur
Hoe anders wordt natuur door beleeft door kinderen en volwassenen .
Het bedenken van een opzet voor een speel / leerplaats voor uw locatie, zodat er meer te ontdekken en beleven is.
Met boeiende en eenvoudige materialen werken, door gebruik te maken van bestaande en elementen uit de natuur. Duurzaamheid staat hierbij voor op.

De training bestaat uit 4 dagdelen of avonden en wordt geven van
uit het Life en Nature centrum. info@derietnymf.nl