Doe de Ottertracker.                                

 Scholenprogramma  De Otter voor midden en bovenbouw

Leer over dit grote zoogdier en je wordt een echte otterspeurder.

De Ottertracker is een rijdende ottereducatie-jeep van Life & Nature centrum de Rietnymf waar stichting Otteropvang De Rietnymf is ondergebracht. Hier worden verweesde en gewonde otters opgevangen met als doelstelling terugplaatsing in de natuur.

De Euraziatische Otter, Lutra Lutra

In Europa is dit de enig voorkomende ottersoort. Alleen als de kwaliteit van het zoetwatermilieu in een gebied erg goed is, kan de otter hier overleven. De otter wordt niet voor niets ‘De ambassadeur van het zoetwatermilieu’ genoemd.  De terugkeer van dit mooie dier in de Nederlandse natuur is bijzonder te noemen.


Programma;  


Midden en bovenbouw van het basisonderwijs kunnen d.m.v. een educatieprogramma leren over de otter. Door zelf actief deel te nemen.

Een programma van 1,5 u op locatie.

De activiteiten vinden ’s ochtends of ’s middags plaats.

Met de klas bezoekt u de Ottertracker die op locatie staat. Hier wordt u ontvangen door medewerkers van Stichting Otteropvang De Rietnymf. De Ottertracker is een educatiemiddel om de leefwereld van de Otter te laten zien.

Een interactieve presentatie over het leven van  de Euraziatische otter.

Via een detectiespel met opdrachten opzoek naar ottersporen door het gebied

De kans dat je ooit een levende otter te zien krijgt is niet groot De otter is een schuw dier Overdag zoekt het een slaapplaats dicht bij de waterkant goed verstopt onder takken, in het riet of in het bos. Toch zijn er best aanwijzingen om te kunnen zien of er otters in het gebied voorkomen.

Doelstelling;

Bewust worden van de noodzaak van bescherming van dit dier in ons leefgebied. De otter is de ambassadeur van een schoon watergebied. Otters zijn nu hoofdzakelijk slachtoffers van verkeersongevallen. Het is dan ook noodzakelijk dat er allerlei voorzieningen voor otters worden gemaakt zodat deze dieren veilig kunnen oversteken. Inteelt door te weinig migratie is ook een probleem. Herintroductie van nieuwe dieren kan hierin een oplossing bieden.

Op de site www.rottigemeente.com  is informatie te vinden over Stichting otteropvang de Rietnymf in Munnekeburen. Wij hopen op deze manier bij de kinderen maar ook bij hun ouders interesse op te wekken om sponsor te worden van stichting Otteropvang en op deze manier met de diverse aspecten van onze  natuur in aanraking te komen.