Gouden Ottervriend

Zonder onze Gouden Ottervrienden kunnen we niet. Wilt u ook onze otters ondersteunen dan kunt u al een Gouden Ottervriend worden door ons jaarlijks te steunen met een bedrag van € 500,00 per jaar.


Ook kleine bedragen zijn natuurlijk van harte welkom.

Word donateur al voor 35,- per jaar. info@derietnymf.nl

ANBI

Stichting Otteropvang de RietNymf is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hierdoor kunnen we gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Ook kunt u, uw gift of donatie opgeven op uw aangifte inkomstenbelasting.


  

Per 1 januari 2017 is It Fryske Gea Gouden Ottervriend. Deze natuurorganisatie heeft vorig jaar het otterprogramma opgesteld. Onderdeel van het programma is de opvang van verweesde en gewonde otters. We zijn erg blij met deze samenwerking en de ondersteuning.


It Fryske Gea heeft otter Abby geadopteerd. Otter Abby is een vrouwtjes otter die in februari 2017 door zijn moeder in de steek is gelaten. Wanneer de moeder niet voor haar jong kan zorgen komt dit vaker voor.


orangeotters        Orange Otters sponsort stichting Otteropvang

Onze bureau heet Orange Otters verandercommunicatie. We kozen die naam omdat we als communicatieadviseurs graag wat kleur en vrolijkheid brengen bij de organisaties waar we voor werken. Vandaar een wat andere naam, met een kleur en een lief slim beestje erin.

We sponsoren het werk van ‘De Rietnymf’ vanwege hun stichting Otteropvang. Na een leerzame en goed verzorgde dag bij de Rietnymf weten we meer over otters. Echt lief kun je de in Nederland voorkomende landotters helaas niet noemen, maar slim en adaptief gelukkig wel. We zijn onder de indruk geraakt van de manier waarop Ingrid en Auke met natuureducatie en -beheer aan het werk zijn. We steunen hun werk daarom graag.

Roosmarijn Busch, Puck Isfordink, Ingeborg Antheunis, Huib Koeleman en Michael Meyer

Orange Otters verandercommunicatie
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
t. 020-3697290
www.orangeotters.nl
@otterstweet
Fb/verandercommunicatie
ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur. Dat doet ARK onder meer door te werken aan de terugkeer van de otter langs de rivieren met het project ‘Otters in rivierenland’, dat in 2010 gestart is. ARK werkt daarin mee aan herstel van otterleefgebied, het otterveilig maken van kruispunten van wegen en watergangen en het bijplaatsen van otters om een brede genetische basis van de landelijke otterpopulatie te waarborgen. De otters die bijgeplaatst worden, komen veelal uit andere Europese landen en staan genetisch verder af van de Nederlandse otters. De bijgeplaatste otters zorgen op deze manier voor een hogere genetische variatie en hiermee verkleint de kans op inteelt.

In de winter van 2018 werd een weesotter gevonden nabij Graz in Oostenrijk en naar een opvangcentrum gebracht. Dit otterwijfje is daar met de fles groot gebracht. In juni dat jaar kwam zij naar Nederland toe en is zij bij Life & Nature Centrum de Rietnymf voorbereid op een terugkeer in het wild. In september was de vrouwelijke otter klaar om weer voor zichzelf te kunnen zorgen in de natuur. Zij is op 11 september 2018 bijgeplaatst in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen. ARK Natuurontwikkeling ondersteunt het werk van Life & Nature Centrum de Rietnymf en is gouden ottervriend.