Projecten en lopende activiteiten

 • Leefcirkels Natuuronderwijs voor de basisschool.
 • O.B.S De Aventurijn
 • O.B.S De Lantscheene
 • O.B.S De Lamer.


 • Abby de Otterpad West & Oost-Stellingwerf De Veerkieker

Abby het otterpad. De Veerkieker. Erfgoededucatie voor het basisonderwijs in Stellingwerf.

Advies;

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Inventarisatie otterpassages It Fryske Gea.

Otterknelpunt Lemsterweg gemeemte Weststellingwerf.

Otterknelpunt Huis ter Heide Provincie Drenthe.


In samenwerking met Staatsbosbeheer-Kuinderbos Ontwikkeling en organiseren Schoolreisjes.
 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten piramidetocht basisonderwijs groep7-8.
 • Stichting Wateropleidingen.
Cursus Otter /Muskusrat. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting en rondleidingen op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O.
 • Natuuronderwijs Voorgezet onderwijs.   
 • Natuur en Milieu Educatie op locatie.
 • Programma dementerende ouderen.
 • Recreatieve NME in samenwerking met recreatie


 • Praktijk voor Kruidengeneeskunde.
 • ImkerwinkelNoordNederland.nl

Activiteiten voor jeugd en volwassenen. Presentaties en excursie.