Projecten en lopende activiteiten

 • Leefcirkels Natuuronderwijs voor de basisschool.
 • O.B.S De Aventurijn
 • O.B.S De Lantscheene
 • O.B.S De Lamer.


Abby het otterpad. De Veerkieker. Erfgoededucatie voor het basisonderwijs in Stellingwerf.

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Inventarisatie otterpassages It Fryske Gea.

Otterknelpunt Lemsterweg gemeemte Weststellingwerf.

Otterknelpunt Huis ter Heide Provincie Drenthe.

 In samen werking met  Staatsbosbeheer-Kuinderbos  Ontwikkeling en organiseren Schoolreisjes.
Nacht van de nacht   De RietNymf staat garant voor de organisatie van dit evenement. Veel activiteiten i.s.m. recreatiebedrijven, S.B.B. en ivn.
 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten piramidetocht basisonderwijs groep7-8. 
 • Stichting Wateropleidingen.
Cursus Otter /Muskusrat. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting en rondleidingen op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O. 
 • Natuuronderwijs  Voorgezet onderwijs.        
 • Natuur en Milieu Educatie op locatie. 
   

 • Recreatieve NME in samenwerking met recreatie

 Activiteiten voor jeugd en volwassenen. Presentaties en excursie.