Projecten en lopende activiteiten

 • Leefcirkels Natuuronderwijs voor de basisschool.
 • O.B.S De Aventurijn
 • O.B.S De Lantscheene
 • O.B.S De Lamer.
 • O.B.S De Triangel

De Veerkieker

 • Abby de Otterpad West & Oost-Stellingwerf

Erfgoededucatie De Veerkieker voor het basisonderwijs in Stellingwerf.


Advies;

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Inventarisatie otterpassages It Fryske Gea.

Otterknelpunt Lemsterweg gemeemte Weststellingwerf.

Otterknelpunt Huis ter Heide Provincie Drenthe.

Regie docent C.I.V.


In samenwerking met Staatsbosbeheer-Kuinderbos Ontwikkeling en organiseren Schoolreisjes en excursies.
 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten. outdoor activiteiten.
 • Stichting Wateropleidingen.
Cursus Otter /Muskusrat. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting en rondleidingen op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O.
 • Natuuronderwijs Voorgezet onderwijs.   
 • Natuur en Milieu Educatie op locatie.
 • Programma dementerende ouderen.
 • Recreatieve NME in samenwerking met recreatie
 • Praktijk voor Kruidengeneeskunde.

Activiteiten voor jeugd en volwassenen. Presentaties en excursie.