Projecten en lopende activiteiten

 • Leefcirkels Natuuronderwijs voor de basisschool.
 • O.B.S De Aventurijn
 • O.B.S De Lantscheene
 • O.B.S De Lamer.

Peuter/kleuterWijsneus; Natuurkindermiddagen voor jonge kinderen onderbegeleiding van een natuurpedagoog.

Inventarisatie knelpunten en oplossingen Ottermigratie Waterschap Drents Overijsselse Delta

 In samen werking met  Staatsbosbeheer-Kuinderbos  Ontwikkeling en organiseren Schoolreisjes.
Nacht van de nacht   De RietNymf staat garant voor de organisatie van dit evenement. Veel activiteiten i.s.m. recreatiebedrijven, S.B.B. en ivn.
 • Nationaalpark Weerribben-Wieden. Herschrijving opdrachten piramidetocht basisonderwijs groep7-8. 
 • Stichting Wateropleidingen.
Cursus Otter /Muskusrat. Omgang met vangmiddelen en gedragscodes van bestrijders in gebieden waar de Otter voorkomt.
 • Waterschappen.
Voorlichting en rondleidingen op waterschapprojecten gemalen en rioolzuiveringen voor V.O. en groepen.
 • G.P.S. routes voor V.O. 
 • Natuuronderwijs  Voorgezet onderwijs.        
 • Natuur en Milieu Educatie op locatie. 
   

 • Recreatieve NME in samenwerking met recreatie

 Activiteiten voor jeugd en volwassenen. Presentaties en excursie.