Gouden Ottervriend

Zonder onze Gouden Ottervrienden kunnen we niet. Wilt u ook onze otters ondersteunen dan kunt u al een Gouden Ottervriend worden door ons jaarlijks te steunen met een bedrag van € 500,00 per jaar.


Met dank voor het ontwerp aan  Mara Kuijpers

Student Animatie AKV St. Joost, BredaANBI

Stichting Otteropvang de RietNymf is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hierdoor kunnen we gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Ook kunt u, uw gift of donatie opgeven op uw aangifte inkomstenbelasting.


  

Per 1 januari 2017 is It Fryske Gea Gouden Ottervriend. Deze natuurorganisatie heeft vorig jaar het otterprogramma opgesteld. Onderdeel van het programma is de opvang van verweesde en gewonde otters. We zijn erg blij met deze samenwerking en de ondersteuning.


It Fryske Gea heeft otter Abby geadopteerd. Otter Abby is een vrouwtjes otter die in februari 2017 door zijn moeder in de steek is gelaten. Wanneer de moeder niet voor haar jong kan zorgen komt dit vaker voor.