Gouden Ottervriend

Zonder onze Gouden Ottervrienden kunnen we niet. Wilt u ook onze otters ondersteunen dan kunt u al een Gouden Ottervriend worden door ons jaarlijks te steunen met een bedrag van € 500,00 per jaar.


Met dank voor het ontwerp aan  Mara Kuijpers
ANBI

Stichting Otteropvang de RietNymf is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hierdoor kunnen we gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Ook kunt u, uw gift of donatie opgeven op uw aangifte inkomstenbelasting.


  

Per 1 januari 2017 is It Fryske Gea Gouden Ottervriend. Deze natuurorganisatie heeft vorig jaar het otterprogramma opgesteld. Onderdeel van het programma is de opvang van verweesde en gewonde otters. We zijn erg blij met deze samenwerking en de ondersteuning.


It Fryske Gea heeft otter Abby geadopteerd. Otter Abby is een vrouwtjes otter die in februari 2017 door zijn moeder in de steek is gelaten. Wanneer de moeder niet voor haar jong kan zorgen komt dit vaker voor.


orangeotters        Orange Otters sponsort stichting Otteropvang

Onze bureau heet Orange Otters verandercommunicatie. We kozen die naam omdat we als communicatieadviseurs graag wat kleur en vrolijkheid brengen bij de organisaties waar we voor werken. Vandaar een wat andere naam, met een kleur en een lief slim beestje erin.

We sponsoren het werk van ‘De Rietnymf’ vanwege hun stichting Otteropvang. Na een leerzame en goed verzorgde dag bij de Rietnymf weten we meer over otters. Echt lief kun je de in Nederland voorkomende landotters helaas niet noemen, maar slim en adaptief gelukkig wel. We zijn onder de indruk geraakt van de manier waarop Ingrid en Auke met natuureducatie en -beheer aan het werk zijn. We steunen hun werk daarom graag.

Roosmarijn Busch, Puck Isfordink, Ingeborg Antheunis, Huib Koeleman en Michael Meyer

Orange Otters verandercommunicatie
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
t. 020-3697290
www.orangeotters.nl
@otterstweet
Fb/verandercommunicatie


Marine Harvest  Sterk B.V. Lemmer

Dagelijks voedsel voor onze otter wordt geleverd door dit berijf.