Otterholt.nl


We denken dat de populatie dusdanig is dat een bijdrage van otters uit de opvang geen meerwaarde meer had. Dit was één van onze doelstellingen.

Samen met onze vrijwilligers hebben we het altijd met plezier gedaan. En het is een voorrecht om met otters zo dichtbij te kunnen werken.

Wij zullen ons wel voor de veiligheid van otters in blijven zetten. De stichting blijft dan ook bestaan.


De materialen die gebruikt zijn bij de opvang zullen we een goede bestemming proberen te geven.

Mochten er otters in een reguliere opvang terecht komen dan zijn we natuurlijk altijd bereid om professioneel advies te geven.


We hebben in totaal 18 otters in de opvang gehad. De meesten hebben we op een succesvolle wijze groot gebracht, maar een enkele keer hebben we ook moeten besluiten dat het beter was om de otter in te laten slapen.

Het zijn natuurlijk niet altijd de sterkste dieren die in een opvang terecht komen. Hoe mooi hebben we het gevonden om kleine ottertjes met de fles, vis en vlees groot te brengen. Vooral de nachtelijke uurtjes die vooral Ingrid heeft door gebracht met de kleine hummels waren prachtig.

En dan natuurlijk het moment om ze weer vrij te laten. Het viel niet altijd mee om een geschikt gebied te vinden, maar wanneer het dan zover was, na soms een rit van 2 uur, was daar de voldoening van het vrijlaten.


Vaak werd gevraagd of we het niet erg vonden om afscheid te nemen. Nee dus. Otters horen in de vrije natuur, het zijn geen huisdieren, geen clowns (al gedragen ze zich soms wel zo) en vooral niet aaibaar.

We hebben veel van ze geleerd, en de otters hebben ook inzicht gegeven, hierdoor hebben we op verschillende manieren advies kunnen geven over de problemen die ze tegen komen en vooral wat hier aan te doen.

OTTERHOLT.NL

Wat gaan we nu dan doen voor otters? We blijven ons inzetten voor veilige onderkomens voor otters zie; www.otterholt.nl en blijven we actief met ecologisch advies, onderzoek en inventarisatie. Ook blijven we als centrum bereikbaar voor informatie over de otter en geven advies waar dat wordt gevraagt www.otterholt.nl Opvang van otters eist specifieke ervaring met deze moeilijk te houden diersoort. We delen dan ook graag onze expertise.  www.derietnymf.nl


We geven voorlichting over de otter in het algemeen.

Voor scholen b.o en v.o. & w.o. is er lesstof ontwikkeld over de otter.