De Groenewijsneus

Kijk op ons facebook voor het actuele thema

Natuurmiddag voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Eén maal in de maand is er in het natuurcentrum voor kinderen de Groene wijsneus.

Aanvang 13:30 tot 15:00  €2,- incl. ranja en materialen. Opgave vooraf.

Met Struinpas 7x voor €10,-


Graag telefonisch even aanmelden; 0561 451706.

Of via de mail info@derietnymf.nlPeuter-Kleuter Wijsneus


Natuur ontdekken spelenderwijs.

Peuters vanaf 3,5 jr. en kleuters uit groep 1&2 kunnen op vrijdagmiddag deelnemen

aan peuter/ kleuter Wijsneus, natuurmiddagen van 14.00 tot 15.30 in natuurcentrum De Rietnymf aan de Grindweg in Munnekeburen.


Wat gaan we doen op deze natuurmiddagen;


- Alles wat je in contact met de aarde en natuur brengt ontdekken.

- De tijd nemen en met je aandacht in het “hier en nu”.

- Aandacht voor het kind in een kleine groep.

- We gaan spelen met de seizoenen, kijken buiten en binnen naar alles wat groeit en bloeit.

We gaan in op de interesses van uw kind.

-  Er zal steeds een dier of plant centraal staan.

- We gaan voor een goed contact met de ouders/verzorgers


Voor de ontwikkeling van peuters & kleuters zijn het waarnemen en beleven van alle prikkels die binnen komen van belang. Waarnemingen van dieren en planten of bijv.het voelen van mos en het ruiken van de herfstbladeren maakt gevoelens los. Het kan om prettige ervaringen gaan, zoals het ruiken van bloemengeuren. Maar kinderen hebben soms ook angstige ervaringen, bijvoorbeeld angst voor (het aanraken van) dieren. Het met elkaar delen van wat ze zien en voelen, het samen bezig zijn, maar ook het wachten op beurten spelen een belangrijke rol. Dit alles draagt bij aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van uw kind.

Velen zullen ons al kennen van de natuurlessen van school.


De bijdrage 15,- per maand. We volgende de vakanties van het basisonderwijs.

Opgave via   Ingrid@derietnymf of bel 0561451706