Onderwijs

Natuurlessen Leefcirkels

Voor de groepen 1 t/m 8 hebben wij natuurlessen ontwikkeld.
Leefcirkels.
Het programma dekt in 2 jaar tijd de kerndoelen, natuur en een deel techniek binnen het basisonderwijs.

Natuur is overal !

Kinderen komen naar ons centrum met hun leerkracht.
Of wij komen naar de school. In en rond de school maken we gebruik van de natuurlijke omgeving waarin de school staat. Alle lessen hebben een vast patroon. Rode draad is het in de praktijk brengen van de geleerde items.

Wij werken volgens het onderzoekend leren. In overleg met het schoolteam proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methode binnen de school.


Losse natuurlessen of projecten zijn ook mogelijk.
-Wat is duurzaamheid en biodiversiteit. (groep 5t/m 8)

-De Natuurgebieden en hun bewoners. (groep 3 T/M 8)

-De Otterlespakket .(voor groep 5 t/m 8)
-Het Bijenlespakket ( Groep 1 t/m 8)

- Kruiden en hun geschiedenis (groep 7-8)Voor nadere informatie nodigen wij u graag uit voor een introductie.

Leefcirkels Natuuronderwijs

Leefcirkelproject voor basisscholen.
Project matig
Duurzaamheid is een belangrijk begrip in onze huidige maatschappij. Om inzicht te geven wat deze term inhoud is door Life & Nature centrum De RietNymf het Leefcirkel project ontwikkeld. Dit project is geschreven voor alle groepen van het basisonderwijs.
Het Abby de Otterpad. Kinderen van de onderbouw leren het Veenlandschap kennen aan de hand van Otter Abby die allerlei avonturen beleefd. programma van 1,5 u In en om De Rietnymf.


Middenbouw; De Imker en de bij. De Imker neemt je mee op interactieve wijze in de leefwereld van de honingbij en de imker. Kinderen maken een waskaars observeren wilde en honingbijen en doen mee aan een honingproeverijtje. programma van 1,5 u In de Rietnymf en de bijenstal.

Zaden op reis; Er zijn veel verschillende soorten zaden. We leren over verspreiding en voortplanting. We maken zaadbommetjes. Een manier van zaden verspreiden die veel voordelen heeft.

Midden en bovenbouw;
Herbivoor , carnivoor en omnivoor. Aan de hand van schedels en kaken kijken we naar hun functie en hoe kun je aan een kaak zien wat een dier eet.

Leefcirkels heeft als leerdoel;
· Bewustmaking van de leefomgeving.
· Inzicht en uitleg van biodiversiteit.
· Een duurzame ontwikkeling in de maatschappij.
Leefcirkels werkt vanuit de kerndoelen S.L.O.


Voor vragen kunt u contact op nemen met de RietNymf.
info@derietnymf.nlDe natuur doet niets zonder doel. Aristoteles Griekse filosoof 384 v.C-322 v C.


NATUUR ALS 2e OPVOEDER.

De RietNymf geeft ouderavonden over het nut van groen op de basisschool en binnen de kinderopvang.

Een compleet programma van 1,5 uur

  

   

Kind in 't Groen Training

Wat is er leuker dan kinderen uitdagen en betrekken bij activiteiten,
waarbij de natuur voorop staat. Kinderen inzicht geven in alles wat groeit en bloeit, en ze laten aarden.

De natuur biedt kinderen een uitlaadklep, het geeft ze rust, zelfvertrouwen  
Het geeft ze creatieve uitingsmogelijkheden.

· Hoe creëer ik mijn eigen groene omgeving?
· Hoe maak ik een inspirerende natuurlijk uitdaging met simpele en leuke materialen
· Hoe laat je kinderen zelf ervaren, ontdekken en beleven in een uitdagende toegangelijke "groene" speel-/leeromgeving


Voor: Schoolleiding, kinderopvang, ouderverenigingen van scholen,
zorginstellingen, belangstellende jeugdgroepen, enz.…

Voor iedereen die opzoek is naar ideeën en materialen die aansluiten bij de natuurbeleving en het overbrengen hiervan op kinderen.


De training richt zich tot iedereen die de eerste stappen zet in de natuur.
Van de deelnemers wordt geen voorkennis vereist.

Tijdens een aantal activiteiten maak je kennis met planten, dieren, ecologie,
landschappen en biodiversiteit, natuurkennis en natuurbeleving vullen elkaar aan, tijdens binnen/buiten activiteiten. Op excursie in de nabije omgeving.
Onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus ;
Op pad met de Life & nature specialist, voor allerlei belevingen en activiteiten.
Hierdoor word je kennis vergroot voor de verschillende kanten van de natuur
Hoe anders wordt natuur door kinderen en volwassenen beleeft.
Het bedenken van een opzet voor een speel/leerplaats voor uw locatie, zodat kinderen meer kunnen ontdekken en beleven.
Met boeiende en eenvoudige materialen werken, door gebruik te maken van elementen uit de natuur.

De training bestaat uit 4 dagdelen of avonden en wordt geven van
uit het Life en Nature centrum.