Onderwijs

Natuurlessen Leefcirkels

Voor de groepen 1 t/m 8 hebben wij natuurlessen ontwikkeld.
Leefcirkels.
Het programma dekt in 2 jaar tijd de kerndoelen, natuur en een deel techniek binnen het basisonderwijs.

Natuur is overal !

Kinderen komen naar ons centrum met hun leerkracht. 
Of wij komen naar de school. In en rond  de school maken we gebruik van de natuurlijke omgeving waarin de school staat. Alle lessen hebben een vast patroon. Rode draad is het in de praktijk brengen van de geleerde items. 

Wij werken volgens het onderzoekend leren. In overleg met het schoolteam proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methode binnen de school.


Losse natuurlessen of projecten zijn ook mogelijk. 
 -Wat is duurzaamheid en biodiversiteit. (groep 5t/m 8)

-De Natuurgebieden en hun bewoners. (groep 3 T/M 8)
 
-De Otterlespakket .(voor groep 5 t/m 8)
-Het Bijenlespakket ( Groep 1 t/m 8)Voor nadere informatie nodigen wij u graag uit voor een introductie.

Leefcirkels Natuuronderwijs

Leefcirkelproject voor basisscholen.
Project matig  
Duurzaamheid is een belangrijk begrip in onze huidige maatschappij. Om inzicht te geven wat deze term inhoud is door Life & Nature centrum De RietNymf het Leefcirkel project ontwikkeld. Dit project is geschreven voor alle groepen van het basisonderwijs.
 
Leefcirkels heeft als leerdoel;
·  Bewustmaking van de leefomgeving.
·  Inzicht en uitleg van biodiversiteit.
·  Een duurzame ontwikkeling in de maatschappij.
Leefcirkels werkt vanuit de kerndoelen S.L.O.
 
Het uitgangspunt is de school. Van hier uit wordt gekeken binnen een straal van 2 km naar alle aspecten van duurzaamheid. Tijdens het project gaan we uit van de dagelijks leefwereld van het kind. 
Deze wordt onderzocht en geïnventariseerd, waar het kan streven we naar duurzame oplossingen en verbeteringen die de kinderen zelf aandragen. 

Voor vragen kunt u contact op nemen met de RietNymf.
info@derietnymf.nlDe natuur doet niets zonder doel.                                                                                                       Aristoteles   Griekse filosoof 384 v.C-322 v C.                                                    

NATUUR ALS 2e OPVOEDER.

De RietNymf geeft ouderavonden over het nut van groen op de basisschool en binnen de kinderopvang.

Een compleet programma van 1,5 uur

                         

                       

Kind in 't Groen Training

Wat is er leuker dan kinderen uitdagen en betrekken bij activiteiten, 
waarbij de natuur voorop staat. Kinderen inzicht geven in alles wat groeit en bloeit, en ze laten aarden.

De natuur biedt kinderen een uitlaadklep, het geeft ze rust, zelfvertrouwen  
Het geeft ze creatieve uitingsmogelijkheden.

·  Hoe creëer ik mijn eigen groene omgeving?
·  Hoe maak ik een inspirerende natuurlijk uitdaging met simpele en leuke materialen
·  Hoe laat je kinderen zelf ervaren, ontdekken en beleven in een uitdagende toegangelijke "groene" speel-/leermgeving
toegankelijke “groene” speel/leer omgeving.

Voor: Schoolleiding, kinderopvang, ouderverenigingen van scholen, 
zorginstellingen, belangstellende groepen, enz.… 

Voor iedereen die opzoek is naar ideeën en materialen die aansluiten bij de natuurbeleving en het overbrengen hiervan op kinderen.


De training richt zich tot iedereen die de eerste stappen zet in de natuur. 
Van de deelnemers wordt geen voorkennis vereist. 

Tijdens een aantal activiteiten maak je kennis met planten, dieren, ecologie, 
landschappen en biodiversiteit                                           . Natuurkennis en natuurbeleving vullen elkaar aan, tijdens binnen activiteiten. Op excursie in de nabije omgeving.
Onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus ;
Op pad met de Life & nature specialist, voor allerlei belevingen en activiteiten.
Hierdoor word je kennis vergroot voor de verschillende kanten van de natuur
Hoe anders wordt natuur door kinderen en volwassenen wordt beleeft. 
Het bedenken van een opzet voor een speel/leerplaats voor uw locatie,zodat kinderen meer kunnen ontdekken en beleven.
Met boeiende en eenvoudige materialen werken, door gebruik te makenvan de elementen uit de natuur. 

De training bestaat uit 4 dagdelen of avonden en wordt geven van 
uit het Life en Nature centrum.