Lezingen   


                    · Natuur in en om Weststellingwerf

                    · Otters in Nederland   

                    · Libellen & juffers

                    * De Honingbij en de imker

                  *Natuur als 2e opvoeder

*Kruiden en hun geschiedenis

* De honingbij


te boeken via info@derietnymf.nl