Hier vindt u het beleidsplan en de jaarrekeningen van Stichting Otteropvang de RietNymf

Het bestuur van de stichting bestaat uit.

Auke Kuiper.           Voorzitter

Leo Koot.                Penningmeester

Addy de Jongh.      Secretaris.

Correspondentie adres:

Grindweg 103

8485 JG Munnekeburen.

Tel: O6 309 33 216 / 0561 45 1706

Email: info@derietnymf.nl 

Ons RSIN of fiscaal nummer: 8543.67.160.


Beloningsbeleid - Onkosten vergoeding

Het bestuur.

Bestuursleden ontvangen voor de inzet van arbeid voor de stichting Otteropvang de RietNymf geen beloning. Zij staan in dienst van de stichting op vrijwillige basis. 

Vrijwilligers.

De Stichting heeft geen betaalde medewerkers en werkt alleen met ervaren c.q. goed opgeleide vrijwilligers. 

Declaraties.

Voor gemaakte onkosten kan, na uitdrukkelijk overleg met het bestuur vooraf, een declaratie ingediend worden. Kosten die hier onder vallen zijn; reiskosten, aanschaf van materiaal en administratieve kosten. 

BELEIDSPLAN Stichting Otteropvang “de Rietnymf”

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting is het opvangen en na verzorging weer in de vrije natuur loslaten van verweesde en gewonde otters. Met de nog kleine otter populatie in Nederland is het opvangen voor het voortbestaan van de Nederlandse otter populatie van groot belang. Dat er een grote noodzaak is voor opvang van otters mag blijken uit het groeiend aantal verweesde ottertjes dat de afgelopen jaren sinds de herintroductie van de otter in Nederland is gevonden.

Het beleid is er op gericht de otters goed op te vangen in het nieuwe opvang verblijf van de Stichting aan de Grindweg 103 te Munnekeburen Friesland. Nadat de verweesde ottertjes voldoende zijn opgegroeid of gewonde otters voldoende zijn hersteld, worden zij voorbereid op een succesvolle terugkeer naar het wild. Hiervoor is het van belang dat de dieren schuw blijven en goed in staat zijn hun eigen voedsel te kunnen vangen. Voor jong gevonden, verweesde otters geldt o.h.a. een verblijf van minimaal 1 jaar in het centrum alvorens zij vrijgelaten worden.

WERKZAAMHEDEN

De Stichting heeft een team van dierverzorgers, die zorgen voor een adequate verzorging. De Stichting heeft geen betaalde medewerkers en werkt alleen met ervaren c.q. goed opgeleide vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers doorlopen eerst een goede training en worden de eerste tijd intensief begeleid.

Er is eerder reeds veel ervaring opgedaan met het verzorgen van verweesde en gewonde otters. Er zijn 2 dierenartsen betrokken bij de opvang.

De dagelijkse werkzaamheden betreffen:

  • 2x Voederen van de otters met vis, eendagskuikens, vlees en/of rodi worst met vitamines;
  • Bij nog jongere, verweesde otters:  het bereiden en geven van een speciale melkformule;
  • Visuele gezondheidscheck van de aanwezige dieren / bijhouden in logboek;
  • Schoonmaken en controleren van hokken, bassins, filters en omheining;
  • Voorraadbeheer/bestellen voedsel;

Incidentele werkzaamheden betreffen:

  • I.s.m. dierenarts behandelen van verwondingen of andere ziektes.
  • Het zoeken naar verweesde otters na het vinden van dode, lacterende otter wijfjes;
  • Het vangen en bergen van gewonde of zieke otters.
  • Het loslaten van volwassen, verweesde of van ziekte of verwonding genezen otters.


FINANCIËN EN ACTIVITEITEN

a) inkomsten

De bouw van de Otteropvang kon bekostigd worden uit subsidies, donaties en giften. De exploitatie wordt volledig bekostigd uit fondswerving acties, giften en donaties. Er is een groeiend donateurenbestand. Er is geen winststreven. Het centrum zal volledig zelfvoorzienend zijn. Er zal geen gebruik gemaakt worden van leningen. Er zal ook geen vermogen opgebouwd worden.

b) beheer

De financiën worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. Hij houdt tevens op vrijwillige basis de boekhouding bij.

c) besteding

In de praktijk komt het er op neer dat de geworven fondsen alleen besteed worden aan de opvang, verzorging en het weer vrijlaten van de otters. In 2015 zijn de fondsen geheel gebruikt voor de bouw van het opvangcentrum en de logistieke en operationele voorbereiding van de opvang. In 2015 zijn er geen verweesde of gewonde otters aangeleverd. Wel zijn alle voorbereidingen daarvoor volledig afgerond. Verweesde of gewonde otters kunnen per direct adequaat opgevangen worden.


Jaarrekening 2014


Jaarrekening 2015